En eiendomsbesitter av attraktive næringsadresser i Sør-Rogaland

DKAR Næringseiendom AS eier og forvalter en portefølje av næringslokaler beregnet for kontor, butikk, produksjon og lager. Vårt geografiske satsningsområde strekker seg fra Eigersund i sør til Boknafjorden i nord.