Vår eiendomsportefølje

Vi har i dag 6 næringseiendommer i vår portefølje. Disse ligger på Randaberg, i Sandnes og på Jæren. Samtlige er 100 % utleid. Vi jobber stadig med muligheter for utvidelse av vår portefølje, så hvis du har spørsmål om hva vi kan tilby – ta kontakt!